اخبار


اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا با مشارکت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می گردد.

اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی روز یکشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ همزمان با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به میزبانی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »

یادداشت


برای عضویت هم‌اکنون اقدام کنید

آخرین مطالب مرتبط


0
کنفرانس‌ها​
0
مجلات همکار
0
کتاب‌ها منتشر شده​
0
نشست‌های علمی​
0
دوره‌ها و کارگاه‌ها​
0
تعداد اعضاء