فصلنامه علمی رهیاری (کوچینگ) در مدیریت و توسعه بهره‌وری 

«رهیاری» که ترجمه قابل قبولی از واژه کوچینگ می‌باشد، یکی از مباحث جدید بین رشته‌ای در مدیریت می‌باشد که اخیراً در ایران و جامعه بین‌المللی، به سبک نسبتاً جدیدی در حل مسائل و چالش‌های فردی، سازمانی و کسب و کار وارد شده است و گسترش این مفهوم در جامعه، نشان از اثربخشی و موفقیت نسبی آن در کاربرد داشته است. البته مباحثی همچون منتورینگ نیز مطرح هستند، اما فراوانی و گسترش اقدامات مرتبط با رهیاری، بسیار چشمگیر بوده است. هرچند مسلماً رواج مفاهیم و ابزارهای جدید، چالش‌هایی را نیز به همراه دارد، که بررسی علمی آن چالش‌ها و کارکردها ضروری می‌نماید. لزوم وجود یک مجله علمی در این زمینه، آن است که می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر چالش‌ها و راهکارهای بهبود این مفهوم نسبتاً نوظهور را فراهم آورد. همچنین با عنایت به پارادایم حاکم بر رهیاری، ارتباط آن با مفاهیم و مباحث رایج در «مدیریت» از قبیل برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، رشد و «توسعه» فردی، سازمانی و کسب‌وکار و نیز «بهره‌وری» فردی، سازمانی و کسب‌وکار، کاملاً مشهود است. لذا عنوان نشریه، با تأکید بر این عناصر، در راستای ایجاد زمینه پژوهش و هم‌فکری علمی و هدایت تحقیقات مرتبط با مدیریت و توسعه بهره‌وری و نیز ورود تحقیقات با زمینه رهیاری در این حوزه، انتخاب شده‌است.

هدف عمده نشریه «رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری» فراهم نمودن محیط فکری به‌عنوان بستری پژوهشی برای اساتید، دانشجویان و به طور کلی پژوهشگران به منظور انتشار مقالات با کیفیت در موضوعات برنامه‌ریزی، مدیریت بهره‌وری و رهیاری، و به اشتراک گذاردن آخرین یافته های علمی در ارتباط با رشته مدیریت، صنایع، روانشناسی و علوم رفتاری و مباحث بین رشته‌ای مدیریت می‌باشد. در این راستا، نشریه علمی «رهیاری در مدیریت و توسعه بهره‌وری» با مجوز دو زبانه (فارسی و انگلیسی)، هر سه ماه یکبار (فصلنامه) حداقل 6 و حداکثر 21 مقاله در هر شماره و به‌صورت الکترونیک منتشر می‌نماید. امید است که این نشریه با انعکاس مطالب مرتبط و معتبر علمی و عملیاتی، مشوقی برای ارتقاء سطح پژوهش‌های مرتبط در دانشجویان و دانشگاهیان باشد. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه‌ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد.

مجوز انتشار این نشریه، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 1400.07.19 و به شماره 88928 صادر گردید که در اینجا قابل  مشاهده می‌باشد.

قلمرو موضوعی نشریه که از رشته‌های مرتبط (مجموعه مدیریت، مهندسی صنایع، علوم رفتاری (روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی) قابل ارائه هست، شامل موارد زیر می‌باشد:

  • توسعه بهره‌وری
  • رهیاری، کوچینگ و منتوریگ
  • روانشناسی مثبت‌گرا و تئوری انتخاب
  • آسیب‌شناسی‌، عارضه‌یابی و تعالی سازمانی
  • برنامه‌ریزی، تصمیم گیری و حل مسائل مدیریتی
  • تعالی و بهبود سازمانی
  • رشد و توسعه فردی
  • رشد و توسعه سازمانی و کسب‌وکار
  • بهره‌وری سازمانی، فردی، منابع انسانی و رفتاری
  • سایر موضوعات مرتبط در حوزه مدیریت