فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران«فصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران»، نشریه‌ای است وابسته به انجمن علمی مدیریت دولتی ایران که با هدف انتشار یافته‌های علمی اساتید، دانش‌پژوهان، دانشجویان و دانش‌ورزان عرصه مدیریت دولتی در ایران فعالیت خود را به طور رسمی از سال 1396 و پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 75514 آغاز کرده است و در دو قالب الکترونیک و چاپی منتشر می‌شود.

داعیه رشته مدیریت دولتی در ایران، تلاش برای خلق و به کارگیری دانش بومی در نظام جمهوری اسلامی ایران است تا با جلب توجه متصدیان امور حکومت و دولت، کیفیت زندگی حکومتی را با هدف بهبود کیفیت زندگی ملی ارتقا دهد. فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» محمل اصلی این جلب توجه خواهد بود. عرضه دانش بومی-اسلامی در این نشریه می‌تواند کمک مفیدی به ارتقای کیفیت مدیریت در بخش دولتی ایران باشد. دانشمندان و دانش‌پژوهانِ حوزه علوم اجتماعی و انسانی به طور کلی و رشته‌های مدیریت می‌توانند با تمرکز خود بر این حوزه، فصلنامه را در این راه یاری دهند.

حوزه موضوعی انتشار

فصلنامه «مطالعات مدیریت دولتی ایران» با صاحب امتیازی «انجمن مدیریت دولتی ایران» با رویکرد علمی-پژوهشی در حوزه‌های موضوعی زیر مقاله می‌پذیرد. این نشریه، هر موضوعی را که به نوعی با دولت و اداره بخش دولتی مرتبط باشد را مورد بررسی قرار می‌دهد. دبیرخانه فصلنامه از مطالعات اسلامی، مطالعات تجربی بومی و همچنین مقالاتی که دارای صبغه تئوریک غنی باشند استقبال می‌نماید و آن‌ها را در اولویت بررسی و انتشار قرار می‌دهد.

1- حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی اسلامی

2- مطالعات تطبیقی اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

3- ساختار، فرایند، فناوری، فرهنگ و نیروی انسانی در بخش دولتی

4- فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بخش دولتی

5- حکمرانی و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

6-الگوهای توسعه و پیشرفت و اداره امور عمومی

7- اقتصاد رفتاری و اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

8-نظریه‌پردازی در حوزه اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

9- روش‌شناسی پژوهش در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

10- سیاست، قانون، مدیریت، خط‌مشی و اداره امور عمومی

11- ارزش‌ها در اداره امور عمومی و خط‌مشی‌گذاری عمومی

12- بازار، دولت و بخش سوم

13- سایر موضوعات مرتبط با هدف و چشم‌انداز فصلنامه