اخبار

اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا با مشارکت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می گردد.

اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا با مشارکت انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می گردد.

اولین کنفرانس ملی حکمرانی دانش مبنا؛ حکمرانی سرزمینی روز یکشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲ همزمان با روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به میزبانی دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود. محورهای عمومی ...

علم هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات سازمان و مدیریت – ادریس گل پروران

علم هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات سازمان و مدیریت – ادریس گل پروران

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم “علم هرمنوتیک و نقش آن در مطالعات سازمان و مدیریت”   راهبر نشست : جناب آقای دکتر ...

با لیپسکای و پترز تا انقلاب صنعتی چهارم – احمد شجاعیان

با لیپسکای و پترز تا انقلاب صنعتی چهارم – احمد شجاعیان

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم “با لیپسکای و پترز تا انقلاب صنعتی چهارم” راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری عضو ...

پست مدرنیسم و نظریه های مدیریت – امین قنبری

پست مدرنیسم و نظریه های مدیریت – امین قنبری

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم “پست مدرنیسم و نظریه های مدیریت” راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری عضو محترم هیئت ...

بارگزاری ۶ جلسه آموزشی روش پژوهش در آپارات انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

بارگزاری ۶ جلسه آموزشی روش پژوهش در آپارات انجمن علمی مدیریت دولتی ایران

بارگزاری ۶ جلسه آموزشی روش پژوهش در آپارات انجمن علمی مدیریت دولتی ایران مدرس دکتر سید حسین کاظمی هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس  آموزش مقدمات نرم افزار تحلیل ...

بکارگیری هوش مصنوعی در نگارش ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بکارگیری هوش مصنوعی در نگارش ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم "بکارگیری هوش مصنوعی در نگارش ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق" راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی ...

نشست “بررسی تطابق ساز و کار بهای تمام شده با بخش دولتی”  – دکتر حسین محمدی

نشست “بررسی تطابق ساز و کار بهای تمام شده با بخش دولتی” – دکتر حسین محمدی

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم "بررسی تطابق ساز و کار بهای تمام شده با بخش دولتی" راهبر نشست : جناب آقای دکتر ...

عارضه های مبتلا به آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت در ایران و ارائه الگوی -دکتر غلامرضا معمارزاده

عارضه های مبتلا به آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت در ایران و ارائه الگوی -دکتر غلامرضا معمارزاده

  نشست عارضه های مبتلا به آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت در ایران و ارائه الگوی  با سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده عضو محترم هیات موسس انجمن علمی مدیریت دولتی ...

اقتصادِ توجه و ارتباط آن با رشته مدیریت

اقتصادِ توجه و ارتباط آن با رشته مدیریت

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران برگزار می نماید: سلسله نشستهای عقلانیت، روشنگری و فلسفه علم «اقتصادِ توجه و ارتباط آن با رشته مدیریت» راهبر نشست : جناب آقای دکتر مجتبی امیری عضو ...

گزارش دیده بانی منابع انسانی در سطح ملّی منتشر شد

گزارش دیده بانی منابع انسانی در سطح ملّی منتشر شد

  گزارش دیده بانی منابع انسانی در سطح ملّی منتشر شد. این گزارش بطور مشترک توسط دیده بان کسب و کار و گاهنامه مدیر و به همّت دکتر علی داوری و دکتر مهدی ...