عارضه های مبتلا به آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت در ایران و ارائه الگوی -دکتر غلامرضا معمارزاده

 

نشست عارضه های مبتلا به آموزش و توانمند سازی کارکنان دولت در ایران و ارائه الگوی  با سخنرانی جناب آقای دکتر غلامرضا معمارزاده عضو محترم هیات موسس انجمن علمی مدیریت دولتی ایران در تاریخ 10 مرداد ماه 1402 در مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران  برگزار می گردد.

از  علاقه مندان دعوت می گردد در نشست فوق که بصورت آنلاین برگزار می گردد شرکت داشته باشند.

جناب آقای دکتر معمارزاده عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات تهران می باشند.