گزارش دیده بانی منابع انسانی در سطح ملّی منتشر شد
  1.  
 
گزارش دیده بانی منابع انسانی در سطح ملّی منتشر شد.
 
این گزارش بطور مشترک توسط دیده بان کسب و کار و گاهنامه مدیر و به همّت دکتر علی داوری و دکتر مهدی صانعی  در 64 صفحه تهیه و تدوین شده است.
 
مطالعه این گزارش به متخصصان و مدیران منابع انسانی، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و علاقمندان حوزه مدیریت منابع انسانی توصیه می شود.
 
جهت دسترسی به فایل مربوطه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://gahnamemodir.ir/hr1402/