_

درخواست‌ها، نظرات و پیشنهادات خود را

با ما در میان بگذارید

انجمن علمی مدیریت دولتی ایران تعامل دو طرفه با مخاطبین خود را به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت خود لحاظ نموده است. لذا از طریق تماس با ما انجمن را در بهبود و ارتقاء عملکرد یاری فرمایید

    فیس بوکتوئیترتماس با ما