فهرستنشست های علمیگروه پژوهشی توسعه منابع انسانی

طرح ملی منابع انسانی ایران

1400

_
photo_2020-11-20_17-17-11

تجلیل از جایگاه رفیع پیشکوستان مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

_
photo_2020-11-20_17-16-55

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع انسانی

_
photo_2020-11-20_17-17-41

پیاده سازی موثر فرآیندهای منابع انسانی مدل 34000

_
photo_2020-11-20_17-17-12

معرفی کتاب: “استاندارد 34000 تعالی منابع انسانی”

_
photo_2020-11-20_17-16-36

معرفی کتاب: “مدل 34000 منابع انسانی”

_
photo_2020-11-20_17-16-34

معرفی کتاب: “استاندارد 34000 منابع انسانی در عمل”

_
photo_2020-11-20_17-16-32

علم مدیریت برای جابجایی نسلی مدیران در ایران چه ایده‌ای دارد؟

_
photo_2020-11-20_17-17-28
_
white

ششمین کنفرانس ملی

مدیریت منابع انسانی

_
photo_2021-11-18_20-57-52

معرفی کتاب: “مدیریت تجربه

کارکنان”

_
photo_2021-11-09_18-38-54

معرفی کتاب: “مدل تعالی مدیریت منابع انسانی”

_
photo_2020-11-20_17-16-38
فیس بوکتوئیترتماس با ما